VRAČILA & DONACIJE

Kako lahko oddam zahtevek za vračilo vplačane kotizacije?

Zahtevek za vračilo (ali donacijo) vplačanega zneska oddate izključno preko prijavnega obrazca (najdete ga pod ”CANCELLATION REQUEST”).

Na vaši spletni strani ne najdem razdelka ”CANCELLATION REQUEST”.

Razdelek, na katerem lahko vložite zahtevek za vračilo denarja ali donacijo se nahaja izključno v prijavnem obrazcu, do katerega dostopate tukaj (klik) ali na domači strani poiščete zavihek ‘Prijava’ in nato ‘Vstop v prijavni obrazec’.

Kako lahko oddam zahtevek za vračilo/donacijo v primeru skupinske prijave?

Nekateri člani skupine bi želeli vplačani znesen donirati, drugi pa bi želeli vračilo – ali je to možno?
Da, to je možno.

Postopek delne donacije/vračila pri skupinskih prijavah:

 1. V obrazcu izberite vračilo (»refund«) in vpišite podatke za vračilo (ne izberete donacije!).
 2. Na e-naslov registration@ecljubljana2021.si nam pošljite seznam oseb, ki želijo prejeti vračilo (»refund«), in seznam oseb, ki želijo opraviti donacijo za namene izvedbe brezplačnega programa Europa Cantat.
 3. Nosilec prijave bo na navedeni bančni račun prejel znesek vračila, ki mu bo odštet seštevek doniranih kotizacij.

Če je vašo kotizacijo poravnalo društvo ali šola …

V obrazcu navedite podatke šole/društva, ki je kotizacijo poravnalo. Poleg nakazila na navedeni račun bo nosilec prijave na e-naslov prejel dobropis/račun.

PROGRAM

Kdaj in kje se bo festival odvijal?

Festival Europa Cantat se bo odvijal med 16. in 25. julijem 2021.

 • 16. 7., petek – prihod in registracija
 • 17. 7. do 24. 7. – programski del festivala
 • 25. 7., nedelja – odhod udeležencev

Festival se bo dogajal na različnih prizoriščih po Ljubljani, največ v
Cankarjevem domu in na Novem trgu.

Kako izgleda tipičen festivalski dan?

Poln aktivnosti!
Celoten festivalski urnik je na voljo tukaj.

Katere možnosti ponuja dopoldanski del festivala?

Dopoldanski del ponuja:

 • ateljeje – 3-urne intenzivne pevske vaje pod mentorstvom priznanih dirigentov/dirigentk z zaključnim nastopom. Ateljeji trajajo 4, 6 ali 8 dni.
 • enodnevne (Discovery) ateljeje – vsakodnevne 3-urne delavnice oz. pevske vaje, kjer boste spoznavali različne zborovske repertoarje in druge glasbene teme. Vsak dan boste lahko izbrali enega izmed dveh do štirih vzporedno ponujenih ateljejev. Enodnevni (Discovery) ateljeji nimajo zaključnega nastopa.
 • študijski skupini – trajata 4 ali 8 dni in sta namenjeni strokovni javnosti (študentje glasbe, zborovodje, skladatelji in poustvarjalci, glasbeni pedagogi).
 • PULSE program – v okviru programa PULSE vam puščamo proste roke: ALI se udeležite 2 izmed 6 vsakodnevnih enournih predavanj in delavnic ALI se udeležite dnevne študijske skupine, ki vključuje dnevni ogled ateljejev in seznanjanje z njihovo vsebino ter pogovor o repertoarju, interpretaciji, načinih vodenja vaj in drugo.
  Program je namenjen zborovodjem in vodjem vokalnih skupin, pevskim in glasbenim pedagogom, študentom glasbe, skladateljem, ustvarjalcem, založnikom in organizatorjem, ki želijo strokovno napredovati.

OPOMBA:
Imetniki polnega festivalskega paketa (8 dni), ki se boste udeležili 4- ali 6-dnevnih delavnic, se boste do konca festivala (zadnje 4 oz. zadnja 2 dni) lahko udeležili programa PULSE ali enodnevnih (Discovery) ateljejev, ko se bo končala vaša delavnica.

Katere možnosti ponuja popoldanski in večerni del festivala?

Popoldanski del ponuja:

 • možnost obiska EXPO – prodajna razstava glasbenih založnikov, kjer bo na voljo notna literatura in glasbeni pripomočki
 • GlasBazar – prinaša predstavitve zborovskega dogajanja v različnih državah
 • skupno petje – množični dogodek na prostem (Novi trg)
 • zaključni koncerti ateljejev
 • koncerti sodelujočih pevskih zborov in vokalnih skupin

Večerni del ponuja:

Z zborom/vokalno skupino se bomo prijavili na festival in nas zanima, kje vse bi lahko nastopili?

Če želite s svojo vokalno skupino nastopiti, izpolnite prijavnico kot Choir/Vocal group in v prijavi to vpišite kot informacijo o dodatnih nastopih (»Information about additional performances«).
Vsak zbor (Choir/Vocal group) se lahko prijavi na tri možne nastope:
Koncert na prostem/»open air«,
Zbori zborom/»choir to choir«,
Zborovska noč/»night of choirs«.
Najmanj na enem bo imel možnost nastopiti, če to želi. Uradno povabilo k prijavi na te nastope bo sledilo po e-mailu, in sicer najpozneje do konca maja 2021.

Ateljeji stopnje C za prijavo zahtevajo posnetek. Kaj moram storiti?

Navodila za pripravo posnetka v primeru prijave na atelje C so:

 • Starost posnetka: posnetek mora biti posnet v letu 2019 ali 2020
 • Format: mp3, mp4 ali Youtube povezava
 • Velikost datoteke: 100 mB

Tip skladbe in število posnetkov, ki jih moram priložiti:

 • Individualni udeleženec: 1 posnetek (skladba, arija ali zborovska skladba s spremljavo ali a cappella) v dolžini do 3 min;
 • Skupina (par, prijatelji ali družina): 1 ali 2 posnetka, vsakega v dolžini do 3 min, s solo izvedbami posameznih članov (skladba, arija ali zborovska skladba s spremljavo ali a cappella). Na posnetku označite ime posameznega pevca. Če to ni mogoče, vrstni red pevcev zapišite v opombo na koncu prijavnega obrazca;
 • Vokalna skupina (atelje C7 ali C8): 2 posnetka (oba max 3 min) svojih a cappella izvedb skladb različnih glasbenih stilov;
 • Pevski zbor: 1 posnetek a cappella izvedbe umetne zborovske skladbe (NE priredbe pop skladb ali ljudskih pesmi) v dolžini do 5 minut;

Komu so namenjeni ateljeji stopnje D? Kdo se kvalificira kot nacionalni mladinski zbor?

Ateljeji stopnje D so namenjeni nacionalnim mladinskim zborom, ki jih v Sloveniji nimamo. Nacionalni mladinski zbori so posebni zbori držav, kjer sodelujejo pevci izbrani na podlagi avdicije in do določene starosti. Na te ateljeje se ne morete prijaviti niti kot posamezniki.

Ali že veste, kateri ateljeji so polni in kateri bodo sigurno odpovedani? 

Ateljeji imajo maksimalno število pevcev, ampak pravilo ‘’prvi pride, prvi melje’’ tukaj ne velja. Razporeditev ateljejev bo opravljena po zaključku prijav. Pomembno je, da ob prijavi označite drugo in tretjo ateljejsko željo in si tako zagotovite, da boste dobili mesto v enem izmed treh ateljejev.

PRIJAVA NA FESTIVAL

Kdo se lahko prijavi na festival?

Prijavi se lahko vsak posameznik, skupina (par, prijatelji, družina) ali zbor (pevski zbor, vokalna skupina) – ne glede na starost in pevsko predznanje. Festival Europa Cantat je povsem netekmovalne narave. Namenjen je ljubiteljskim in profesionalnim pevcem in zborom vseh vrst, stopenj in starosti, pa tudi zborovodjem, dirigentom, pevskim učiteljem, skladateljem, ustvarjalcem, izobraževalcem in menedžerjem – torej vsem ljubiteljem raznolike zborovske glasbe.

NAČIN PRIJAVE

 • Prijavite se lahko kot posameznik.
 • Prijavite se lahko kot skupina, saj omogočamo tudi dve obliki skupinske prijave: za pevski zbor (pevski zbor/vokalna skupina) ALI skupino (par, prijatelji, družina). Razlika je v tem, da zborom omogočamo dodatne aktivnosti (možnost koncerta v izvedbi tega zbora).

Člani skupinske prijave se morate prijaviti na isto dolžino udeležbe (polovični – 4 dni ali polni paket – 8 dni), vendar boste posamično lahko v prijavnem obrazcu izbirali različne delavnice.  Če bi posameznik ali del skupine ali zbora rad prišel za drugo dolžino (primer: del pevskega zbora bi rad izbral 4-dnevni paket, posameznik ali del zbora pa 8-dnevni paket), se mora registrirati kot posameznik oziroma svoja skupina.

Prednost skupinske prijave (Pevski zbor/Vokalna skupina ali Skupina) je en račun, ena prijavnica in zagotovljeno skupno mesto v izbranem ateljeju

POZOR: Velja pravilo en udeleženec = ena prijava! Posamezni udeleženec se lahko prijavi samo enkrat, saj bo v nasprotnem primeru plačal 2 oz. več festivalskih kotizacij. Primer: Luka poje v 2 pevskih zborih, oba pevska zbora se bosta prijavila na festival. Luka bi rad sodeloval v nastopih obeh zborov. Luka se bo prijavil le kot del 1 zbora, saj bo v nasprotnem primeru plačal 2 festivalski kotizaciji.

Kje se lahko prijavim na festival?

Prijava na festival bo mogoča preko aplikacije na naši spletni strani, natančneje tukaj (klikni) – aplikacija bo na voljo od 15. 12. 2020 dalje. Priporočamo vam, da prijavo opravljate na osebnem računalniku, NE na tablici ali telefonu.

Kakšne festivalske pakete ponujate?

Udeleženci lahko izbirate med 2 festivalskima paketoma:
– polni paket (8 dni),
– polovični paket (4 dni),
VEČ o festivalskih paketih najdete tukaj (kliknite).

Si lahko festivalski teden sestavim po svojih željah?

Seveda, festivalski program je zelo fleksibilen in omogoča različne možnosti.

Če izberete polovični festivalski paket (4 dni), se lahko udeležite:

– 4-dnevnega izbranega ateljeja,
– 4-dnevne študijske skupine
– 4-dnevnega programa enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali programa PULSE

Opomba za 4-dnevni atelje:
V prijavnici boste izbrali tudi konkretnega, na katerega se želite prijaviti

Opomba za program enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali programa PULSE:
V prijavnici je trenutno možno prijaviti samo udeležbo na program v celoti, ne pa še na posamezne delavnice in predavanja. Te prijave bodo odprte predvidoma aprila 2021, ko bodo dokončno potrjene njihove vsebine in urnik.

Če izberete polni festivalski paket (8 dni), se lahko udeležite:

– 8-dnevnega izbranega ateljeja ALI
– 8-dnevne študijske skupine ALI
– 8-dnevnega programa enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali programa PULSE.

– 6-dnevnega ateljeja + (neobvezno) 1-2-dnevno nadaljevanje v programih enodnevnih (Discovery) ateljejev in /ali programu PULSE ALI
– 6-dnevnega ateljeja + 1-2 prosta dopoldneva (obiskujete samo popoldanske in večerne koncerte).

– 4-dnevnega ateljeja + 1-4 prosti dnevi (obiskujete samo popoldanske in večerne koncerte) ALI

– 4-dnevni izbrani atelje + 1-4-dnevno nadaljevanje v programih enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali programu PULSE ALI

– 4-dnevna študijska skupina + (neobvezno) 1-4-dnevno nadaljevanje v programih enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali programu PULSE

Opomba za nadaljevanje v programih enodnevnih (Discovery) ateljejev in/ali PULSE:
Na dodatno neobvezno nadaljevanje po 6- in 4- dnevnih delavnicah se boste prijavili šele od aprila 2021, ko bodo dokončno potrjene njihove vsebine in urnik. K prijavi vas bomo povabili preko naše spletne strani in na e-mail prijavitelja.

Po zaprtju prijav (15. 2. 2020) bo glasbena komisija pregledala število prijav po posamezni delavnici in upoštevala eno vaših želja. O izboru boste obveščeni na e-naslov prijavitelja.

Katere prijavne možnosti ponujate?

Prijavo lahko izpolnite na 3 različne načine, in sicer se lahko prijavite kot:

 1. Posameznik:
  v prijavo vnesete svoje podatke in programske želje ter ob koncu dobite račun za vašo udeležbo.
 2. Skupina (par, prijatelji, družina):
  če poznate še koga, ki se bo udeležil festivala za enako dolžino kot vi, in hkrati niste zbor/vokalna skupina, se prijavite kot skupina (par/prijatelji/družina) – najprej boste vnesli podatke nosilca skupine, nato podatke ostalih članov skupine in na koncu prejeli 1 račun za celotno skupino na e-naslov naslov nosilca skupine.
  NI NUJNO, da se vpišete v iste ateljeje, važen je le enak festivalski paket oz. dolžina festivala (4 ali 8 dni).

Družine z majhnimi otroki lahko svoje otroke (starost 4-10) vpišete v glasbeni vrtec in jih ob prijavi NE vnesete v prijavni obrazec. Več o tem v vprašanju 8.

3. Pevski zbor/Vokalna skupina

Če se prijavite kot pevski zbor/vokalna skupina, vam omogočamo:

 • da ostanete na festivalu enako dolgo,
 • da tisti, ki ste izrazili interes za enak atelje, zagotovo ostanete “skupaj”,
 • da ob standardnem programu poveste še, ali bi vaš zbor/vokalno skupino zanimalo sodelovanje na ”Choir-to-choir” koncertih, ”Open-air” koncertih in/ali dogodku ”Night of choirs”. Uradno povabilo k prijavi na te nastope bo sledilo po e-mailu, in sicer najkasneje do konca maja 2021.
 • Da prejmete 1 račun za celoten pevski zbor/vokalno skupino.

POZOR: Če bi del zbora rad prišel na drugo dolžino (primer: del zbora bi rad izbral 4-dnevni paket, del zbora pa 8-dnevni paket), se mora registrirati kot svoja skupina.

Na festival bi rad prišel sam. Je to mogoče?

Seveda, prijavite se lahko tudi kot posameznik – ni obvezno priti kot del pevskega zbora/vokalne skupine ali skupine. Več o tem v vprašanju 6.

Zelo se želim udeležiti festivala, a imam družino z majhnimi otroki. Kaj naj storim?

Festival ponuja možnost glasbenega vrtca (klikni).
Vrtec je namenjen:

 • otrokom staršev, ki obiskujejo festival;
 • otrokom, starim od 4 do 10 let, ki niso vključeni v otroški atelje

Program:

 • dopoldansko varstvo (ko so starši v ateljejih, 9.00 – 12.30),
 • popoldansko varstvo (14.00 – 18.00), ko starši pojejo na popoldanskih koncertih.

PRIJAVA za glasbeni vrtec se zbira ločeno od siceršnje prijave na festival in sicer na e-naslovu kindergarten@ecljubljana2021.si.
POZOR: Svojega otroka, ki ga boste vpisali v vrtec, ne imenujete v prijavi na festival, saj boste v tem primeru morali zanj plačati ceno udeležbe. Storitev glasbenega vrtca boste plačali na mestu, dnevna cena vrtca je: Skupina držav 1 – 25,00€, Skupina držav 2 – 20,00€, Skupina držav 3 – 15,00€. Slovenija spada v Skupino držav 2.

Ali lahko s pevskim zborom opravimo dodaten nastop znotraj festivala, se predstavimo javnosti?

Lahko. V prijavnici boste označili, da si želite dodatnega nastopa na:

 • Choir-to-choir koncertih,
 • Open-air koncertih in/ali
 • Night of choirs

Uradno povabilo k prijavi na te nastope bo sledilo po e-mailu, in sicer najkasneje do konca maja 2021.

Opravil/-a sem prijavo, a bi jo rad/-a preklicala. Kako to storim?

Vse odjave morate pisno sporočiti na naslov registration@ecljubljana2021.si. Splošni pogoji poslovanja pod 2. točko komunicirajo tudi Pravilnik o odpovedi. Najdete jih tukaj (kliknite).  

Ali bom zagotovo sprejet/-a v delavnico po moji izbiri?

Vsem prijavljenim do 15. 2. 2021 želimo omogočiti, da se pridružijo enemu od treh ateljejev/ delavnic po svoji izbiri. Če tega ne bomo mogli storiti, se bomo osebno obrnili na vas in se pogovorili o alternativah. Poskušali bomo spoštovati tudi vaš prednostni vrstni red, vendar ne moremo obljubiti, da bomo prvo izbiro lahko omogočili vsem.
Zakaj je temu tako? Potrebno je razumeti, da gre za zelo zapleten postopek, saj moramo na vsaki delavnici upoštevati največje in najmanjše število udeležencev, dobro glasovno ravnovesje in še potencialno kakovost glede na raven ateljeja. To tudi pomeni, da udeležencem, ki so se prijavili prvi, ne moremo dati prednosti.

Ali lahko prijavo plačam preko e-računa?

Da, ta možnost velja za proračunske porabnike, ki so zavezani k e-računom. Če želite prejeti e-račun, vas prosimo, da prijavo na festival izpolnite v celoti in pri načinu plačila izberete BANK transfer. Nato na naš mail registration@ecljubljana2021.si sporočite številko naročila in poslali vam bomo e-račun preko UJP.

Kaj naj storim v primeru, da želim sodelovati z otroškim ali mladinskim pevskim zborom, vendar starost udeležencev ne ustreza povsem starostnemu razponu, ki je naveden v opisu ateljeja? Nekateri pevci so starejši ali mlajši ali pa v zboru pojejo pevci širše starostne skupine.

Če ima vaš pevski zbor širši starostni razpon, lahko zbor razdelite v dve skupini in starejše pevce prijavite na en atelje, mlajše pevce pa na drugega. To boste lahko opredelili med procesom prijave, vendar morajo vsi člani pevskega zbora izbrati enak festivalski paket (polni ali polovični paket).

Načeloma pa mora večina pevcev v vašem pevskem zboru ustrezati navedeni starostni skupini. Če so nekateri pevci starejši, vendar želijo peti s preostalimi člani zbora, to ne predstavlja problema. Kljub temu pa jim je treba vnaprej razložiti, da bo večina udeležencev v ateljeju mlajših od njih in da bo hitrost učenja prilagojena starosti večine. Če so nekateri pevci v vašem zboru mlajši, vendar se vseeno želijo udeležiti istega ateljeja kot preostanek zbora, je to tudi mogoče – vendar morajo vedeti, da bo večina udeležencev starejša in da bo hitrost učenja prilagojena večini, zato bodo mlajši pevci morda potrebovali več podpore in vodenja znotraj skupine.

Kako lahko na festival prijavim zbor, če poznam končno število pevcev, njihova imena pa še niso znana?

V tem primeru vas prosimo, da navedete število pevcev, ki jih nameravate prijaviti, tako da v prijavnem obrazcu dodate nove pevce in jih poimenujete kot »pevec 1«, »pevec 2« itd. Prosimo, da število prijav zaokrožite navzdol, saj lahko vedno dodate nove člane, medtem ko odvečnih ne bo mogoče izbrisati iz sistema za registracijo.

Prosimo, da prav tako navedete glasove, da bomo imeli približne podatke o porazdelitvi glasov, tudi če niste povsem prepričani, koliko pevcev s tenorjem ali basom se bo prijavilo.

Kar zadeva rojstni datum, pa upoštevajte sledeče: če ste prepričani, da bodo vsi pevci mlajši od 27 let, izberite fiktivni datum rojstva, ki je lahko enak za vse, npr. datum registracije ali 1. 1. 2020 (datum bo prepoznan kot fiktiven), dokler ne boste obrazca pozneje dopolnili s pravimi imeni in datumi rojstva (do plačila zadnjega računa/najpozneje do 15. maja).

Ne vem, ali bodo vsi člani mojega pevskega zbora do končnega roka prijave vedeli, ali se bodo naslednje poletje lahko udeležili festivala. Ali lahko nekaj pevcev izbrišem ali dodam po roku za prijavo 15. februarja 2021?

Za začetek vsekakor preberite naš pravilnik o odpovedi, da boste v celoti razumeli posledice preklica prijave udeleženca po končanem postopku prijave.
Če se osebe, ki niso prepričane, ali se bodo festivala lahko udeležile (razen iz razlogov, ki so povezani s COVID-19 in določeni v pravilniku o odpovedi), kljub temu prijavijo in nato prekličejo prijavo, jim po določenem datumu ne bo mogoče povrniti plačila.
Po zaključku prijav bo mogoče dodati pevce na seznam članov vašega zbora (do plačila zadnjega računa/najpozneje do 15. maja), vendar ne moremo zagotoviti, da se bodo lahko udeležili istih ateljejev kot preostali člani zbora.

Ob izpolnjevanju spletne prijave sem se zmotil/-a. Kako lahko napako popravim, ko pa prijavni obrazec ne omogoča koraka nazaj?

Kar brez skrbi! Prijavnice res ne morete popravljati tako, da bi šli nazaj po korakih, lahko pa vse popravke vstavite v zadnjem koraku pred plačilom: pri koraku »Sumary« kliknite na gumb »Show the entire application«. Odprl se vam bo pogled na celotno vašo prijavo. Izpis posameznih podatkov se vam bo pokazal v obliki listov, v desnem zgornjem kotu vsakega lista bo rdeča ikona svinčnika. Po kliku na to ikono boste podatke na posameznem listu lahko ustrezno popravili ali dopolnili.

Kako naj slovenski udeleženci v prijavnici izpolnimo rubriko glede članstva v združenja ECA-EC, da bomo pri prijavi deležni članskih ugodnosti?

Podatek o članstvu v združenju ECA-EC pri prijavi za slovenske udeležence ni potreben, zato rubrike ne izpolnjujte. Ker je Slovenija gostiteljica tokratnega festivala Europa Cantat, je cena udeležbe za Slovence tako ali tako najugodnejša in že upošteva vse morebitne popuste. Prijavnice žal nismo mogli koncipirati tako, da slovenskih prijaviteljev ne bi spraševala po številki članstva.

Do kdaj lahko vnašam spremembe v sistemu za registracijo?

Spremembe v zvezi z izbiro ateljejev lahko vnašate do roka za prijavo 15. februarja 2021. Odločitev o ateljejih bo sprejeta na podlagi tistih prijav in prvih računov, ki bodo plačani do tega datuma. Spremembe glede naročenih obrokov bodo v sistemu za registracijo mogoče do prejema zadnjega računa (najpozneje do 15. maja). 

COVID-19

Ali boste festival, glede na trenutno situacijo, prestavili za eno leto?

Ne, festivala ne bomo prestavljali. Razlogov za to je več, med njimi prednjači dejstvo, da je festival največji dogodek predsedovanja Slovenije Evropski Uniji in hkrati največji kulturni dogodek ob 30-letnici obstoja samostojne države. Z vsemi partnerji in sofinancerji smo se odločili, da festival izpeljemo v zastavljenem časovnem okvirju.

Kako boste poskrbeli za zdravje in varnost udeležencev?

V primeru kateregakoli scenarija bosta varnost in zdravje udeležencev na prvem mestu. Sledili bomo vsem smernicam in varnostnim napotkom pristojnih organov in institucij.

Kako je z vračilom denarja v primeru odpovedi?

Prosim, poglejte vprašanja in odgovore v razdelku ‘Vračila & donacije’ na vrhu strani.

CENA UDELEŽBE

Kako je sestavljena cena udeležbe na festivalu?

Cena udeležbe je odvisna od

 • izbire festivalskega paketa (4 ali 8 dni),
 • starosti udeleženca (do ali nad 27 let),
 • države stalnega prebivališča in
 • članstva v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC).

Kakšne so cene udeležbe?

Cene si oglejte tukaj (kliknite).

Ali imamo Slovenci kot gostitelji kakšne ugodnosti?

Seveda! Za slovenske udeležence so se organizatorji še posebej potrudili in pripravili POSEBNE, znižane cene udeležbe. Označene so v ceniku, ki ga najdete tukaj (kliknite).

Kakšni so roki plačila?

Ceno udeležbe sestavljata kotizacija in festivalska vstopnica.

 • Prvi del, kotizacijo v višino 60,00 EUR, morate poravnati ob oddaji prijave, oziroma najkasneje do 15. 2. 2021. Prvi del plačila pomeni tudi potrditev registracije.
 • Drugi del, festivalska vstopnica, je preostanek celotnega zneska in ga morate poravnati do 15. 5. 2021. Če tega zneska ne boste pravočasno poravnali velja, da je registracija razveljavljena.

Več o tem v Splošnih pogojih poslovanja tukaj (kliknite).

Kaj je vključeno v ceno udeležbe?

Cena udeležbe vključuje:

 • izbrani festivalski paket (4 dni ali 8 dni),
 • sodelovanje na izbranem ateljeju po izbiri in/ali na raziskovalnih ateljejih in/ali na izobraževalnih programih PULSE oz. študijska skupina,
 • vsakodnevno udeležbo na skupnem petju,
 • eno vstopnico na dan za koncert in poseben dogodek,
 • obisk koncertov in posebnih projektov do zapolnitve mest,
 • pesmarico in festivalsko brošuro,
 • opcijsko za zbore: organizacijo nastopa (za tiste, ki bi jih to zanimalo, NI NUJNO).

Kaj ni vključeno v ceno udeležbe?

V ceno udeležbe ni vključeno:

 • notno gradivo za ateljeje,
 • hrana,
 • prenočišče,
 • prevoz.

Ali je cena udeležbe za spremljevalne osebe enaka kot za pevce?

Vsi udeleženci, pevci ali ne-pevci, morajo plačati polno ceno udeležbe, saj je izvedba festivala odvisna od vseh.

Kje lahko kupim notni material za izbrani atelje?

Za sodelovanje na ateljeju bo obvezno originalno notno gradivo. Uporaba fotokopij ne bo dovoljena. Pripravljeni bodo cenovno ugodni ateljejski kompleti partitur po izboru mentorjev.
Nakup bo možen šele po potrditvi sodelovanja v vašem izbranem ateljeju. Povezava do nakupa v spletni trgovini bo objavljena aprila 2021.

Ali bom lahko kupil/-a tudi note za druge ateljeje, ne samo za tistega, v katerem bom sam/-a sodeloval/-a?

Načeloma boste lahko kupili vse note. Če pa za katerega od ateljejev ne bo dovolj prijav in ne bo izveden, se teh not kot ateljejskega snopiča pri izbranem festivalskem ponudniku notnega gradiva ne bo dalo kupiti.

Ali bo mogoč nakup not tudi prek zbora oz. društva, tj. pravne osebe?

Da, plačilne možnosti bodo prilagojene tudi plačilu pravnih oseb in zborov. Ker je ponudnik iz tujine, je pomembno, da v svoj stroškovnik vključite tudi stroške pošiljanja. Cena pošiljanja bo samodejno izračunana na spletni strani.

Kako je z vstopnicami na večerne koncerte?

Registrirani udeleženci festivala
Vsak udeleženec je upravičen do ene vstopnice na dan za koncert ali poseben dogodek (izbor želenih vstopnic je odvisen od zapolnitve mest).
Dodatne vstopnice za obisk koncertov in posebnih projektov bodo na voljo od začetka junija 2021 do zapolnitve mest.

Zunanji obiskovalci
Zunanji obiskovalci: Nakup vstopnic za koncerte in posebne dogodke bo
mogoča od začetka junija 2021. Število vstopnic bo omejeno.

Kakšni so pogoji poslovanja v primeru višje sile (Covid-19)?

O tem si preberite v Splošnih pogojih poslovanja tukaj (kliknite).

HRANA IN NASTANITEV

Ali sta hrana in nastanitev vključena v ceno udeležbe?

Ne, hrana in prenočitev nista vključena v ceno udeležbe.

Kam se lahko obrnem za iskanje nastanitve?

Turistična agencija Palma je uradni partner festivala, ki skrbi za nastanitve udeležencev. V primeru skupine nad 8 ljudi vam bodo priskrbeli posebne ponudbe (pišite na booking@ecljubljana2021.si).

Za festivalske udeležence so odprli posebno spletno stran (kliknite).

Katere obroke ponujate?

Vsak dan festivala ponujamo kosilo in večerjo.

Oboje bo postreženo v klimatizirani in prostorni veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, kjer bomo varni pred poletnimi nevihtami in vročino. Kakovost lokalnih sestavin, izvrstna lokacija in hrana postrežena na pravih krožnikih – NIČ PLASTIKE!

Vsak dan boste lahko izbirali med 4 različnimi meniji obeh obrokov. Hrano bo pripravljalo osebje Jezeršek Catering, cenjenega in z Michelinovim krožnikom nagrajenega gostinca.

Koliko stane obrok?

Posamezen obrok stane 11,00 EUR na osebo.

Kje in kdaj se lahko prijavim na obroke?

Na obroke se boste lahko prijavili ob prijavi, ki se odpre 15. 12. 2021. Izbrali boste lahko obroke (kosilo in/ali večerja) za vsako prijavljeno osebo posebej.

Obroke lahko naročite le za celoten čas vaše festivalske udeležbe (4 ali 8 dni). V primeru nekoriščenja obroka denarja ne vračamo.

Je poskrbljeno za vegetarijansko / vegansko / brez-laktozno/ brez-glutensko hrano?

Da, poskrbljeno bo tudi za to. Ob prijavi na obroke obvezno označite svojo odločitev.

EXPO

Zanimam se za razstavljanje in predstavitev na EXPU. Kako naj postopam?

Razpis z vsemi informacijami o EXPU je objavljen TUKAJ.

Želim najeti oglasno mesto na Festivalu. Kako naj postopam?

Razpis z vsemi informacijami je objavljen TUKAJ.

TRANSPORT

Ali bo uporaba mestnega potniškega prometa za udeležence festivala brezplačen?

Ja, uporaba mestnega potniškega prometa bo v času festivala za udeležence festivala brezplačna. Svojo pripadnost festivalu boste morali izkazati z akreditacijo.

V Ljubljano prihajate z avtom.

Priporočamo vam, da uporabite številna P+R parkirišča (parkiraj in pelji), ki vam omogočajo, da za ceno celodnevnega parkiranja (1,20-EUR) dobite tudi 2 vožnji z mestnim avtobusom. Seznam tovrstnih parkirišč najdete tukaj.

V Ljubljano prihajate z redno linijo avtobusom/vlakom.

Vozne rede avtobusov ter vlakov v in iz Ljubljane najdete tukaj: https://potniski.sz.si/ in https://www.ap-ljubljana.si/.

Ali so prizorišča že določena?

Ja, a jih ne bomo objavili do tik pred festivalom. Kakorkoli, Ljubljana je majhno mesto in zato so lokacije lahko dostopne, center mesta pa je popolnoma dostopen tudi peš, prav tako vam je na voljo brezplačen mestni avtobus.

Gibanje med prizorišči in po Ljubljani.

Festivalska prizorišča bodo v veliki večini v centru Ljubljane, zato bodo dosegljiva peš (od 3 do 20 min hoje). Za večje razdalje priporočamo brezplačnega mestnega potniškega prometa.

PROSTOVOLJCI & program YEMP

Na festivalu bi želel sodelovati še kako drugače. Kakšne so možnosti?

Odlično! Še noben festival Europa Cantat ni minil brez pomoči prostovoljcev. Če si starejši/-a od 15 let, se nam lahko pridružiš! Preberi več o prostovoljcih tukaj.

Če bi rad bil še bolj vključen v projekt, pa lahko postaneš YEMP-er (za mlade med 18. in 30. letom starosti). Več o tem tukaj (kliknite).

Kaj mi kot prostovoljcu ponujate?

Ponujamo ti:

 • potrdilo o pridobljenih kompetencah,
 • prost vstop na koncerte in določene delavnice, v kolikor bodo še prosta mesta,
 • prilagojeni delavnik,
 • druženje s prostovoljci s celega sveta,
 • topel obrok in
 • dodatne ugodnosti.

OGLEJ SI video, v katerem smo opisali vse ugodnosti tukaj.

Kako dolgo so odprte prijave za prostovoljce?

Prijave se odprejo 5. 12. 2020 in so odprte do 30. 4. 2021.

Kaj od mene kot prostovoljca pričakujete?

Prostovoljci so nepogrešljiv del v delovni shemi festivala. Opravljajo dela, kot so: informacijska stojnica, delo z zbori, delo na koncertih, prizorišlih, ateljejih in delavnicah, v festivalski pisarni in ostala pisarniška dela, pregledujejo vstopnice na koncertih, pomagajo v komunikacijski pisarni, …

V prijavnici bo možno označiti delovno mesto, ki si ga želiš opravljati. A pozor! Sistem deluje po principu ‘’prvi pride, prvi melje’’, zato se lahko zgodi, da boš prerazporejen/-a na drugo delovno mesto. Primer: označil/-a si željo ‘’Delo z zbori’’, a se je na to mesto pred tabo vpisalo že dovolj oseb, zato te prerazporedimo na delovno mesto, kjer prostovoljcev primanjkuje.

Ali mi kot prostovoljcu priprada brezplačna nastanitev?

Ne, prostovoljci morajo sami poskrbeti za nastanitev. Pripada jim topel dnevni obrok.

Kaj je program YEMP? Je to enako kot prostovoljstvo?

Ne, programa sta različna.

YEMP = Young Event Management Programme, je program za mlade (18 – 30) menedžerje dogodkov. YEMP je intenziven program praktičnega učenja in dela na festivalu, ki traja dlje: vključuje online učenje v mesecih pred festivalom, medtem ko delo na festivalu poteka 8. 7. 2021 – 26. 7. 2021.

Prostovoljec je lahko vsak (+15), medtem ko ima program YEMP starostno omejitev (18-30). Število mest za program YEMP je omejeno (20) in sprejme slovenske in mednarodne udeležence, ki izkažejo zanimanje za program. Ob prijavi tvoje mesto v programu YEMP ni avtomatsko zagotovljeno, ampak sledi še presoja in končna odločitev komisije. Program YEMP poteka v angleškem jeziku.

Kakšne ugodnosti ponujate YEMP-erjem?

Ker gre za projekt, ki ga sofinancira EU, imajo YEMP-erji poskrbljeno za hrano in bivanje, ogled koncertov in druge aktivnosti. Pot do Ljubljane YEMP-erji krijejo sami. 

Kako dolgo so odprte prijave za YEMP-erje?

Prijave se odprejo 5. 12. 2020 in so odprte do 30. 1. 2021.

Kaj se zgodi, če nisem izbran/-a?

V primeru neizbranosti ti bomo obvestilo o tem poslali konec februarja. V tem  te spodbujamo, da postaneš prostovoljec in si nepogrešljiv del tega neverjetnega kulturnega dogodka leta 2021. Svojo odločitev o tem boš lahko izrazil že v sami prijavnici.

Ali sem lahko hkrati prostovoljec/prostovoljka in udeleženec/udeleženka ateljeja?

Žal ne.
Obstaja manjša izjema, in sicer: prijaviš se kot udeleženec/udeleženka, popoldan imaš čas in bi rad/-a sodelovala pri zadolžitvah prostovoljcev – ta scenarij je možen!
V tem primeru se moraš prav tako prijaviti kot prostovoljec/prostovoljka. PRIJAVA: https://form.jotform.com/200761621549353

RAZNO

Kdo organizira festival?

Festival poteka vse od leta 1961. Festival sodi pod okrilje Evropske zborovske zveze (ECA-EC) in se vsaka 3 leta odvija v drugem evropskem mestu. Mesta vložijo kandidaturo za organizacijo festivala, nato sledi izbor.

V Sloveniji je glavni organizator festivala Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Organizacijsko ekipo lahko spoznaš tukaj (klikni).

Kje v Ljubljani se lahko udeležim verskih obredov?

Nadškofija Ljubljana: http://www.nadskofija-ljubljana.si/; Srbska pravoslavna cerkev: https://spc-ljubljana.si/; Islamska skupnost: https://www.islamska-skupnost.si/.