Delavnice programa PULSE, Raziskovalni (Discovery) ateljeji, predstavitve notne literature in skupno petje so v luči okoliščin tokrat potekali na spletu. Prenašali smo jih preko festivalske Europa Cantat TV.

Nekaterih načrtovanih aktivnosti zaradi situacije (Covid-19) nismo mogli izvesti. Te aktivnosti so s tem namenom obarvane drugače (svetlo oranžna).