Posebni projekti

Nekaterih narčtovanih posebnih projektov zaradi situacije (Covid-19) nismo mogli izvesti. Ti projekti so s tem namenom obarvani drugače (svetlo zelena).