Expo

Založništvo in promocija

Vsem glasbenim založnikom, organizatorjem dogodkov in obiskovalcem izrekamo prav prisrčno dobrodošlico na našem Music EXPO 2021. EXPO bo potekal med 17. in 24. julijem na sedežu festivala.

Za več informacij pišite na info@ecljubljana2021.si.

GlasBazar

Pretekle festivalske izvedbe so v sklopu festivala Europa Cantat pomagale širiti in razvijati zamisel o Nacionalnih hišah, ki so tako postale svojevrsten samostojen del festivala. Zamisel je bila res dobra, saj je pomagala določenim narodom, članom in partnerjem festivala uresničevati idejo po nadaljnji promociji njihovega izvrstnega dela. Zdaj so Nacionalne hiše na točki, ko gre razvoj še korak naprej. Festival Europa Cantat ponuja prenovljeno različico, s prav tako prenovljenim imenom: VoxBazaar/GlasBazar. Nova oblika promocije še vedno ohranja prednosti prejšnjega koncepta, a hkrati postaja bolj obvladljiva in pregledna. Prijave za GlasBazar bodo kmalu odprte.

Za več informacij pišite na info@ecljubljana2021.si.