Festivalski paketi

Polni paket vključuje:

 • 8-dnevno sodelovanje (med 17. in 24. julijem),
 • sodelovanje na ateljeju po izbiri (4-, 6- ali 8-dnevni, vse ravni zahtevnosti) in/ali na raziskovalnih mini ateljejih in/ali na izobraževalnih programih PULSE oz. Študijska skupina,
 • vsakodnevno udeležbo na skupnem petju,
 • vsaj eno vstopnico na dan za koncert in poseben dogodek,
 • en izvod pesmarice in festivalske brošure,
 • dodatno za zbore: organizacija nastopa vašega zbora na enem od prizorišč v sklopu programa Zbori zborom in ob drugih priložnostih.

Polovični paket vključuje:

 • 4-dnevno sodelovanje  (med 17. in 20. julijem),
 • sodelovanje na 4-dnevnem ateljeju po izbiri (vse ravni zahtevnosti) ali na raziskovalnih mini ateljejih ali na izobraževalnih programih PULSE oz. Študijska skupina,
 • vsakodnevno udeležbo na skupnem petju,
 • vsaj eno vstopnico na dan za koncert in poseben dogodek,
 • en izvod pesmarice in festivalske brošure,
 • dodatno za zbore: organizacija nastopa vašega zbora na enem od prizorišč v sklopu programa Zbori zborom in ob drugih priložnostih.

Dnevna udeležba vključuje:

 • sodelovanje na raziskovalnih mini ateljejih ali na izobraževalnem programu PULSE,
 • vsakodnevno udeležbo na skupnem petju,
 • vsaj eno vstopnico za koncert in poseben dogodek,
 • en izvod pesmarice in festivalske brošure,

Kotizacije

Kotizacija za festival EC Ljubljana 2021 vključuje:

 • ateljeje, delavnice in preostale dejavnosti pod vodstvom priznanih dirigentov (4-, 6. in 8- dnevne ateljeje, raziskovalne mini ateljeje, Pulse in študijske skupine),
 • zaključni nastop ateljeja,
 • vsakodnevno skupno petje,
 • brezplačen obisk koncertov (do zapolnitve mest),
 • brezplačno udeležbo v posebnih projektih (do zapolnitve mest),
 • izvod pesmarice in festivalske brošure,
 • koncertno organizacijo in logistiko za sodelujoče zbore.

Opozorilo

Kotizacija lahko odstopa od dane vrednosti glede na:

 • izbiro paketa,
 • izvorno državo udeleženca,
 • starosto udeleženca,
 • članstvo v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC)*.

Vsi državljani Slovenije ste posredni/indirektni člani (razen tistih, ki ste se ali se boste  sami včlanili kot neposredni/direktni člani).

Za več informacij o članstvu obiščite stran www.eca-ec.org in izberite zavihek members.

Kotizacija za vse pakete (bodisi polni, polovični ali dnevna udeležba) velja tudi za zborovodje, skladatelje, glasbenike, prevoznike in preostale spremljevalne člane, ki se želijo udeležitei festivala.

Družinski paket

Glasbeni vrtec za otroke od 4–10 let

Brezplačen vstop za otroke, mlajše od 11 let, rojene po 16. juliju 2010, pod pogojem, da niso aktivni udeleženci festivalskega dogajanja in/ali so že zajeti v F-ponudbi.