Pozorno preglejte CENIK 👆 in preberite SPLOŠNE POGOJE festivala! 👇


”Kako brati” cene udeležbe? PREBERI TUKAJ

Plačila (izsek iz Splošnih pogojev)

Cena udeležbe je odvisna od izbire festivalskega paketa (cel ali polovičen), države stalnega bivališča, starosti (do ali nad 27 let) in članstva v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC). Več o tem si preberite v našem članku TUKAJ.

Plačilo za udeležbo na festivalu je sestavljeno iz dveh delov: kotizacije (prvi del plačila) in festivalske vstopnice (drugi del plačila).
Prvi del plačila za udeležbo (kotizacija) znaša 60,00 evrov (z DDV) na osebo in je enak za vse udeležence festivala. Prvi del plačila pomeni potrditev registracije in ga je potrebno plačati pred končnim rokom za
prijave (do 15. februarja 2021). Tega zneska se ne vrača (za izjeme glejte Odpoved zaradi višje sile ali COVID-19 v splošnih pogojih zgoraj).

Drugi del plačila za udeležbo (festivalska vstopnica) je odvisen od izbire festivalskega paketa (cel ali polovičen), države stalnega bivališča, starosti (do ali nad 27 let) in članstva v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC). Plačati ga je potrebno do 15. maja 2021. Če udeleženec/skupina/zbor ne poravna drugega dela plačila do 15. 5. 2021, velja, da je registracija razveljavljena.
Za dan plačila velja tisti dan, na katerega udeleženec/skupina/zbor nakaže plačilo na transakcijski račun organizatorja. Rezervacija je potrjena, ko organizator prejme kotizacijo na svoj račun.

Možno je samo negotovinsko plačilo (neposredno bančno nakazilo, kreditna kartica, PayPal). Administrativni stroški znašajo 2,5 %. Sistem omogoča tudi plačilo PayPal (stroški teh plačil bodo dodatno obračunani po ceniku PayPala).

Celotni Splošni pogoji poslovanja so dostopni na povezavi zgoraj.

COVID-19 (izsek iz Splošnih pogojev)

Če morajo udeleženci odpovedati svojo udeležbo zaradi razlogov, ki so povezani s COVID-19 in so navedeni v nadaljevanju, so udeleženci upravičeni do vračila plačila (kotizacije in festivalske vstopnice), vendar se od tega zneska odšteje 20,00 evrov za kritje administrativnih stroškov na osebo, če:
– udeleženci prihajajo iz države, ki jo slovenska vlada obravnava kot tvegano državo, zato ne morejo potovati oziroma bi bili prisiljeni ostati v karanteni, potem ko bi vstopili v državo;
– vlada države, v kateri imajo udeleženci stalno prebivališče, obravnava Slovenijo kot tvegano državo, zato bi morali udeleženci ostati v karanteni, potem ko bi se vrnili iz Slovenije;
– letalo ali avtobus ali vlak je bil odpovedan zaradi COVID-19.

V naštetih primerih morajo udeleženci predložiti dokaz (natisnjene uradne sezname tveganih držav z navedbo datumov, dokazilo o odpovedi potovanja z navedbo razloga).

Celotni Splošni pogoji poslovanja so dostopni na povezavi zgoraj.