Europa Cantat TV Arhiv – Raziskovalni (Discovery) ateljeji

Četrtek, 22. julij: Koreografija za kanone

Od gibanja do glasbe. Panda poučuje in ustvarja zboreografijo za kanone, ki jo preobrazi v inovativno izkušnjo učenja glasbe. Neopazno boste aktivirali prav vsa svoja čutila in proučili gradivo 18 povsem novih kanonov izpod peres šestih mladih skladateljev s celega sveta. V delavnici boste podrobneje spoznali enega ali dva kanona iz projekta založniške hiše Helbling Publishing.

Sreda, 21. julij: (Ne)znani zvočni svet gregorijanskega korala

Podobno kakor so zgodovinarji že pometli z zakoreninjenimi predstavami o »mračnem« srednjem veku, smo tudi zborovski pevci s predsodki o nezanimivosti in »lahkosti« prvenstvene glasbe njegovega časa – enoglasnega gregorijanskega korala – že zdavnaj opravili. V ateljeju bomo raziskovali načine podajanja besedil in oblikovanja melodij tega fascinantnega glasbenega sveta, ki bo nedvomno razširil naše pojmovanje glasbe. Atelje bomo izvedli v sodelovanju z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU.

Torek, 20. julij: Glasovna tehnika odprtega grla za zbor

Pevka Zvezdana Novaković bo delila svojo osebno zgodbo in spregovorila o glavnih poudarkih svojega delovanja v zadnjih desetih letih na področju tradicionalnega petja balkanskih in slovanskih kultur, ki ga tudi proučuje, izvaja in poučuje. Predstavila bo namen ljudskega petja, kako danes odkriti živo ustno tradicijo, kako pristopiti k tujim kulturam, jih proučevati na akademski ravni ter izvajati na odru. Obravnavala bo tudi vaje za upevanje.

Ponedeljek, 19. julij: Prebijanje ledu

Igre in vaje za prebijanje ledu so namenjene zbliževanju oseb vseh starosti s pomočjo glasbe, petja in gibanja. Seznanili se boste z najboljšimi načini za prebijanje ledu iz mojih knjig, ki jih lahko takoj uporabite pri vajah za upevanje ali na pevskih vajah, da izboljšate muzikalnost in družbene spretnosti.

Nedelja, 18. julij: Glasbi vdahnimo življenje s Katarino Henryson in Kim Nazarian

Katarina in Kim bosta na podlagi gradiva iz svojih pevskih karier delili svoje izkušnje o tem, kako dvodimenzionalnemu listu papirja vdahniti življenje in ga spremeniti v GLASBO! Izbrali sta odlomke iz dveh skladb, in sicer »A LIFEtime takes a Lifetime to Fulfill« (avtorja Pederja Karlssona) in »In My LIFE« (avtorjev Johna Lennona in Paula McCartneya v priredbi Darmona Meaderja), s katerima bosta 20 pevcem pomagali ustvariti oprijemljivo teksturo in obliko … ter prikazali rabo le peščice elementov, kot so soglasniki v ritmu, izpust, formuliranje, dinamika in vertikalno skladanje soglasnikov za nastanek zvenečih akordov itd. Vsa ta orodja bodo sodelujočim pomagala bolj ekspresivno pristopiti k petju ter jih spodbudila, da natančneje prisluhnejo in človeška čustva izražajo prek ranljivosti in poguma. Pridružite se Katarini in Kim pri prenašanju zapisov z notnega črtovja v pravo glasbeno simfonijo!

Sobota, 17. julij: Pametni zbor

Pametni zbor se nanaša na glasbeno filozofijo usposabljanja zborovodij, da zborovskim pevcem omogočijo sprejemanje odgovornosti za glasbeni proces in to tudi spodbujajo. Koncept temelji na pedagoški in umetniški metodologiji vokalnega slikanja, vključuje pa urjenje posluha, teorijo in improvizacijo.