(Ne)znani zvočni svet gregorijanskega korala

Katarina Šter (SI)

Kategorija: Klasična

Podobno kakor so zgodovinarji že pometli z zakoreninjenimi predstavami o »mračnem« srednjem veku, smo tudi zborovski pevci s predsodki o nezanimivosti in »lahkosti« prvenstvene glasbe njegovega časa – enoglasnega gregorijanskega korala – že zdavnaj opravili. V ateljeju bomo raziskovali načine podajanja besedil in oblikovanja melodij tega fascinantnega glasbenega sveta, ki bo nedvomno razširil naše pojmovanje glasbe. Atelje bomo izvedli v sodelovanju z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU.

Pevka, muzikologinja in literarna komparativistka Katarina Šter se najraje posveča odkrivanju skrivnostnih in zapletenih povezav med besedo in glasbo v starejši glasbi. Prepeva samostojno in v več ansamblih za staro glasbo, pa tudi v zborih. V gregorijanskem koralu se je muzikološko izpopolnjevala pri Juriju Snoju na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU, praktično pa pri Franzu Karlu Prasslu na Umetniški univerzi v Gradcu ter pri Kathleen Dineen, Katarini Livljanić, Kelly Landerkin in Dominiquu Vellardu na glasbeni šoli Schola Cantorum Basiliensis v Baslu. Na tej ustanovi je tudi magistrirala iz petja stare glasbe (smer srednji vek in renesansa). Kot raziskovalka deluje na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU.

Katarina Šter (SI)
Nazaj na enodnevne (Discovery) ateljeje