Slovenska ljudska glasba

dr. Urša Šivic (SI) in dr. Tomaž Simetinger (SI)

Kategorija: Repertoar/Didaktični pristopi

Ne glede na to, da je Slovenija majhna država, leži na območju različnih kulturnih vplivov, kar se odraža tudi v njeni ljudski glasbi. Na predavanju se bomo podali na pot glasbene dediščine in spoznali vse od najstarejših posnetkov do sodobne rabe ljudske glasbe. Prisluhnili bomo, kako se je petje in muziciranje skozi čas in po regijah Slovenije spreminjalo ter spoznali, kako zvenijo različne oblike ljudske glasbe na Slovenskem.

DR. URŠA ŠIVIC (SI) je doktorica muzikologije, zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Med njena področja raziskovalnega zanimanja spadajo teoretske zakonitosti slovenskega vokalnega izročila, vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudske glasbe in vpliv drugih glasbenih zvrsti na ljudsko glasbo. Vsa leta sodeluje z JSKD-jem kot ocenjevalka na srečanjih poustvarjalcev ljudske glasbe ter kot izvajalka delavnic in seminarjev.

dr. Urša Šivic (SI)

DR. TOMAŽ SIMETINGER (SI) je etnolog in kulturni antropolog, avtor številnih strokovnih in znanstvenih besedil, ki je usmerjen v preučevanje plesa in glasbe na Slovenskem ter širše v Evropskem prostoru. Terenske in arhivske raziskave prenaša na področje umetniškega poustvarjanja kot koreograf, predavatelj in pedagog, ki redno sodeluje tudi z JSKD in drugimi inštitucijami. 

dr. Tomaž Simetinger (SI)
Nazaj na program PULSE