Main post image

Članstvo v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC) in ugodnosti za Festival

01. oktobra 2020

Europa Cantat Festival je festival z več kot 60-letno tradicijo, ki spada pod krov Evropske zborovske zveze (ECA-EC). Ta organizacijo Europa Cantat Festivala vsaka 3 leta preda drugi državi, medtem ko je sama dejavno vključena v sooblikovanje festivala.

Evropska zborovska zveza (European Choral Association – Europa Cantat) je združenje več organizacij, zborov in posameznikov – dirigentov, skladateljev pa tudi posameznih pevcev. Namen ECA-EC je organizirano vplivanje na razvoj in širjenje zborovske dejavnosti po Evropi. ECA-EC to uspeva s povezovanjem njenih članic, podpiranjem mednarodnega sodelovanja, pretokom informacij in tudi z uspešnimi prijavami za sofinanciranje na razpisih Evropske unije, s katerimi skrbi za razvoj področja.

Organizira različne projekte in dogodke, med njimi seveda Europa Cantat Festival, a to še ni vse. Med atraktivnejšimi omenimo še Europa Cantat Junior in EuroChoir, kot soustanovitelji pa organizirajo tudi Svetovni zbor Mladih (World Youth Choir).

Članstvo v ECA-EC vpliva na ceno udeležbe

Kot smo že pisali, ceno udeležbe sestavljajo 4 različni dejavniki, in sicer:

Povedano na kratko: članstvo v ECA-EC ugodno vpliva na ceno udeležbe.

POMEMBNO: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti plačuje letno članarino v Evropski zborovski zvezi, kar pomeni, da imamo slovenski udeleženci samodejno uveljavljen popust pri ceni udeležbe!

Ampak to še ni vse. JSKD bo za Slovence pripravil tudi posebno ugodne cene festivalske udeležbe!

No, to pa je lepa novica, kajne? 😊 Hvala JSKD!

Več o cenah udeležbe pa kmalu, kmalu!

Pozdravček,
Ekipa