Prijava je zaključena

Dragi prijatelji festivala Europa Cantat, prijave so se zaključile.

Sedaj jih je glasbena komisija pregledala in vas obvestila o izbiri. Pri tem je upoštevala vaše tri predloge in organizacijske možnosti festivala. O izbiri ste bili obveščeni po elektronski pošti (na e-naslov nosilca prijave).

Na podlagi trenutnega stanja prijav smo se odločili, da ponovnega odprtja prijav za dopolnitve ateljejev ne bo.